Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Bydd Gyrfa Cymru yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc nad ydynt, am wahanol resymau, mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Yn 2011/12 cafodd dros 5,000 o bobl ifanc oedd mewn perygl o fod yn NEET help trwy raglen Porth Ieuenctid. Mae Porth Ieuenctid yn defnyddio dulliau dyfeisgar i helpu gyda sgiliau chwilio am waith, meithrin hyder, hunan-barch, ysgogiad a dyheadau personol.

Trwy weithio’n agos gyda’n sefydliadau partner a strategaethau cadw mewn cysylltiad, bu gostyngiad yn y nifer o bobl ifanc NEET gyda dros 12,000 o bobl ifanc yn cychwyn yn y farchnad lafur ar lwybrau cyflogaeth, hyfforddiant neu addysg addas.


Clwb pêl-droed yn rhoi cic-gychwyn i bobl ifanc

Clwb pêl-droed yn rhoi cic-gychwyn i bobl ifanc

Darllen yr astudiaeth achos hon


‘Potensial’ i bobl ifanc

‘Potensial’ i bobl ifanc

Darllen yr astudiaeth achos hon


Pobl ifanc yn agosáu at lwyddiant

Pobl ifanc yn agosáu at lwyddiant

Darllen yr astudiaeth achos hon


Llwybr 9 ac ‘Y Daith’

Llwybr 9 ac ‘Y Daith’

Darllen yr astudiaeth achos hon