Pobl Ifanc ac Addysg

Ysgolion yn cael Marc Ansawdd


Prifathro Rob Smyth, (trydydd ar y chwith) o Ysgol Uwchradd Llanisien yn derbyn gwobr Marc Gyrfa Cymru gan Jeff Evans, (pedwerydd ar y chwith) Rheolwr Addysg Busnes Gyrfa Cymru, ar ran staff sy’n ymwneud â Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith yn yr ysgol.

Prifathro Rob Smyth, (trydydd ar y chwith) o Ysgol Uwchradd Llanisien yn derbyn gwobr Marc Gyrfa Cymru gan Jeff Evans, (pedwerydd ar y chwith) Rheolwr Addysg Busnes Gyrfa Cymru, ar ran staff sy’n ymwneud â Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith yn yr ysgol.

Mae gwobr Gyrfa Cymru sy’n cydnabod gwelliant parhaus mewn Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith i fyfyrwyr 11 i 19 oed wedi’i chyflwyno i nifer o ddarparwyr dysgu yng Nghaerdydd.

Yn ystod y flwyddyn, mae saith ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig, coleg chweched dosbarth a darparwr dysgu seiliedig ar waith i gyd wedi derbyn Marc Gyrfa Cymru.

Mae’r ysgolion uwchradd a derbyniodd y wobr yn cynnwys: Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Cathays, Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Ysgol Uwchradd Llanisien, Ysgol Uwchradd Tredelerch, Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ac Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Hefyd, roedd Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant, Ysgol Greenhill, Ysgol Tŷ Gwyn a’r ganolfan Rathbone yng Nghaerdydd wedi’u gwobrwyo â Marc Gyrfa Cymru, a Choleg Glan Hafran, sy’n rhan o Goleg Caerdydd a’r Fro bellach, ac Ysgol Uwchradd Woodlands yn cyflawni’r wobr y flwyddyn academaidd flaenorol.

Dywedodd Anne Jones, sy’n Ymgynghorydd Datblygiad Cwricwlwm yn Gyrfa Cymru: “Mae Gyrfaoedd a’r Byd Gwith yn rhan bwysig o’r cwricwlwm ac mae’n bleser gennym weithio mewn partneriaeth ag ysgolion, colegau a darparwyr dysgu seiliedig ar waith i gefnogi’r waith a wneir i wella dealltwriaeth pobl ifanc o’r byd gwaith, a’u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a realistig ar gyfer eu dyfodol.

“Mae darparwyr dysgu sydd wedi’u gwobrwyo â’r Marc yn cael eu hailasesu ar ôl tair blynedd ac rydym hefyd yn cefnogi ysgolion eraill a darparwyr dysgu seiliedig ar waith sy’n gweithio tuag at gyflawni’r wobr ar hyn o bryd.”

Yn ôl i Pobl Ifanc ac Addysg