Pobl Ifanc ac Addysg

Cemeg ar waith


Cemeg ar waithRoedd dau ddigwyddiad Cemeg @ Gwaith yn cael eu rhedeg ar y cyd ar 9fed Mawrth fel rhan o Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol 2012. Roedd Magnox Ltd (Wylfa) a First Hydro (Mynydd Trydan Llanberis) yn cynnal y digwyddiadau. Roedd disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Bodedern ac Ysgol Gyfun Llangefni wedi cymryd rhan yn y digwyddiadau.

Roedd disgyblion yn gwneud gweithgareddau ymarferfol a gyflwynwyd gan amrywiaeth o gyflogwyr gwahanol oedd yn arddangos sut mae cemeg yn cael ei defnyddio yn eu bywydau bob dydd yn y gwaith.

Diolch i Magnox Ltd, Heddlu Gogledd Cymru, Andrea Calland, First Hydro, Dŵr Cymru ac Adran Gemeg Prifysgol Bangor am gefnogi a chymryd rhan yn y digwyddiadau.

Cafodd y ddau ddigwyddiad eu cefnogi gan y Royal Society of Chemistry a’r Wolfson Foundation.

Yn ôl i Pobl Ifanc ac Addysg