Pobl Ifanc ac Addysg

Blas ar yr Eidal i ddisgyblion Aberpennar


Blas ar yr Eidal i ddisgyblion AberpennarMae’r Cogydd o’r Eidal o fri, Massimo Bishop-Scotti, wedi ymweld ag Ysgol Gyfun Aberpennar i gynnal dosbarth meistr i ddisgyblion arlwyo a lletygarwch Blwyddyn 10 ac 11 i baratoi bwydlen Eidalaidd draddodiadol.

Yn ystod gweithdy a drefnwyd gan Bartneriath Addysg Busnes Gyrfa Cymru, ac a ariannwyd gan Rwydwaith 14-19 Rhondda Cynon Taf, roedd Massimo wedi dangos i’r disgyblion sut i wneud risotta pedwar caws, gan ddilyn rysáit sy’n tarddu o Naples, a’r pwdin Eidalaidd clasurol, tiramisu. Roedd y 25 o fyfyrwyr wedi’u rhyfeddu wrth i Massimo arddangos pob cam o’r broses goginio, a dywedodd un o’r myfyrwyr: “Roedd hi’n ddiddorol cael gwybod am fwyd o wlad wahanol ac o le y daeth pizza yn wreiddiol. Soniodd Massimo am hanes ei fywyd a sut mae wedi llwyddo.”

Ers gadael Capri yn 17 oed, a dim ond ychydig o Saesneg ganddo, mae Massimo wedi gweithio mewn bwytai seren Michelin a gwestai pum seren fel The Savoy yn Llundain a bwyty Aubergine Gordon Ramsay. Ar ddiwedd yr arddangosiad, gwelodd y myfyrwyr sut i osod y bwyd ar y plât a chyflwyno’r prydau fel petaent yn gweini cwsmeriaid mewn bwyty ansawdd uchel. Dyma un o’r sgiliau mae disgwyl iddynt eu hennill fel rhan o’u cwrs arlwyo.

Mae Massimo bellach yn bennaeth Zucchero Patisserie, sef cwmni dylunio teisennau priodas cyfoes, ac roedd yn gallu rhoi cyngor i’r disgyblion ar sut i bopi teisen sbwnj berffaith!

Mae Gyrfa Cymru yn ddiolchgar i Massimo am roi o’i amser i rannu ei wybodaeth arbenigol gyda’r myfyrwyr. Dywedodd Mrs Grashoff, Pennaeth Arlwyo yn yr ysgol: “Roedd y myfyrwyr i gyd wedi mwynhau’r sesiwn yn fawr. Roedd Massimo yn dod â gwir ysbryd broffesiynol i’n cegin – mae e’n fodel rôl ardderchog.”

Yn ôl i Pobl Ifanc ac Addysg