Pobl Ifanc ac Addysg

Clybiau technoleg yn datblygu sgiliau


Clybiau technoleg yn datblygu sgiliau

Myfyrwyr yn ysgol haf Technoclub yng Nghaerdydd yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth am ddylunio a thechnoleg.

Mae tri deg un o fyfyrwyr Blwyddyn 8 a 9 o ysgolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi rhoi o’u hamser rhydd yn ystod gwyliau’r haf i fynychu Technoclub, sef ysgol dechnoleg ddeuddydd i geisio ennyn diddordeb mewn dylunio a thechnoleg fel llwybr gyrfa.

Cydlynwyd y digwyddiad gan Bartneriaeth Addysg Busnes Gyrfa Cymru Caerdydd a’r Fro a’r Design and Technology Education Consultancy (DATEC) a chafodd ei gynnal yn Ysgol Celf a Dylunio Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC).

Roedd prosiectau’r myfyrwyr yn cynnwys adeiladu Soccabot, sef robot sy’n chwarae pêl-droed, a ysbrydolwyd gan hadau masarn a llafnau hofrennydd; ac adeiladu Byk Lyt, sef goleuadau beic sy’n fflachio rhybudd neu all fod yn belydryn sefydlog.

Dywedodd Mike Fuller, cydlynydd addysg a busnes: “Mae Technoclub yn gyfle gwych i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau technegol a chael hwyl ar yr un pryd. Roedd athrawon dylunio technoleg, technegwyr o UWIC a Matt Lear o DATEC wrth law i wneud y digwyddiad yn ddeuddydd llawn prosiectau cyffrous. Rydym yn arbennig o hapus gyda chynnydd yn nifer y merched a gofrestrodd eleni, gydag un deg pedwar o ferched ac un deg saith o fechgyn yn cymryd rhan.”

Yn ôl i Pobl Ifanc ac Addysg