Pobl Ifanc ac Addysg

Pobl Ifanc ac Addysg

Mae Gyrfa Cymru yn parhau i gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth eang i bobl ifanc, gan eu hannog i ystyried pob opsiwn sydd ar gael er mwyn cyrraedd eu llawn botensial. Yn 2011/12 derbyniodd dros 102,200 o bobl ifanc mewn addysg gyfweliad cyfarwyddyd gyrfa. Cynhaliodd ein Cynghorwyr Gyrfa dros 26,000 o sesiynau grŵp cysylltiedig â gyrfaoedd. Mae Gyrfa Cymru hefyd yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n cysylltu cyflogwyr a darparwyr addysg bellach.

Ers ei gyflwyno yn 2010/11, mae 92 ysgol a choleg dros Gymru wedi ennill Marc Gyrfa Cymru. Gwobr yw’r ‘Marc’ sydd wedi ei gynllunio gan Gyrfa Cymru i gydnabod ymroddiad i welliant ansawdd parhaus mewn sefydliad addysgol i ateb gofynion Llywodraeth Cymru a eglurir yn Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11-19 oed yng Nghymru..

Clybiau technoleg yn datblygu sgiliau

Darllen yr astudiaeth achos hon


Blas ar yr Eidal i ddisgyblion Aberpennar

Darllen yr astudiaeth achos hon


Cemeg ar waith

Darllen yr astudiaeth achos hon

Meddygon yn cynnig profiad dysgu unigryw

Darllen yr astudiaeth achos hon


Ysgolion yn cael Marc Ansawdd

Darllen yr astudiaeth achos hon