Partneriaethau Effeithiol

BBC ‘Raise Your Game’ yn dod i Ben-y-bont


O'r chwith i'r dde: Peter Hoban (Cynghorydd Gyrfa), Susan Francis, Jenny Arthur, Angela Keller (Dirprwy Brifathrawes), Lynn Davies CBE (Llysgennad Raise Your Game), Jos Andrews (Cynhyrchydd BBC) ac Ian Thomas (Rheolwr Tîm Cyflenwi)

O'r chwith i'r dde: Peter Hoban (Cynghorydd Gyrfa), Susan Francis, Jenny Arthur, Angela Keller (Dirprwy Brifathrawes), Lynn Davies CBE (Llysgennad Raise Your Game), Jos Andrews (Cynhyrchydd BBC) ac Ian Thomas (Rheolwr Tîm Cyflenwi)

Mae Raise Your Game yn brosiect addysgol i’r BBC a gefnogir gan Colin Jackson, y deilaid record athletau byd-eang. Mae’r prosiect yn defnyddio chwaraeon ac ymarfer corff i symbylu ac ysbrydoli pobl ifanc i osod a chyflawni goliau – boed yn rhai academaidd neu’n rhai corfforol.

Roedd y tîm wedi ymweld ag Ysgol yr Archesgob McGrath ym Mhen-y-bont ym mis Rhagfyr ac wedi cyflwyno i ryw 30 o ddisgyblion Blwyddyn 10 a chweched dosbarth. Trefnwyd yr ymweliad gan Jenny Arthur (Cynghorydd Gyrfa) a Susan Francis (Rheolwr Datblygu’r Cwricwlwm).

Roedd Lynn Davies CBE (Llysgennad Raise Your Game, deiliad medal aur Olympaidd a Llywydd Cymdeithas Athletau’r DU) wedi rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr i’r ymrwymiad, ymroddiad a dyfalbarhad sydd eu hangen i lwyddo mewn chwaraeon ac mewn bywyd hefyd. Ac yntau’n cael ei adnabod fel “Lynn The Leap”, roedd Lynn wedi cystadlu mewn tair gêm Olympaidd, a fe yw’r unig athletwr o Gymru sydd wedi ennill medal aur mewn digwyddiad trac a maes. Cafodd tîm y BBC groeso cynnes iawn gan Angela Keller, Dirprwy Brifathrawes, a chan bawb fu’n bresennol yn y cyflwyniad. Arhosodd Lynn i siarad â myfyrwyr yn unigol a dangosodd wir ddiddordeb yng nghampau chwaraeon y disgyblion a’u cynnydd yn yr ysgol.

Gyda chymorth Gyrfa Cymru, mae’r tîm BBC Raise Your Game yn bwriadu ymweld â dau sefydliad bob mis. Mae Llysgenhadon BBC Raise Your Game eraill yn cynnwys Jamie Baulch a Colin Jackson (athletau) a Matt Jones (pêl-droed). Am ragor o wybodaeth gwelwch www.bbc.co.uk/raiseyourgame . Os ydych yn meddwl y byddai’ch cleientiaid yn elwa ar y prosiect hwn, cysylltwch â Jenny neu Susan.

Yn ôl i Partneriaethau Effeithiol