Partneriaethau Effeithiol

 John Frodsham of UPM, Shotton presents prizes to pupils from  who participated in  a Global Enterprise Challenge event held at Ysgol y Grango near Wrexham.

Gweithgareddau a drefnwyd ym mis Mawrth gan y Royal Society of Chemistry mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru yn dangos cemeg ar waith.

Bydd Gyrfa Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau eraill ar lefel leol a chenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysg, cyflogwyr, Rhwydweithiau 14-19, darparwyr hyfforddiant, Cynghorau Sgiliau Sector, BBC, Gwasanaethau Ieuenctid, Canolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, elusennau a’r sector gwirfoddol.

 

Gweithio gyda Barnados

Gweithio gyda Barnados

Darllen yr astudiaeth achos hon


Cymorth aml-asiantaeth i bobl ifanc

Cymorth aml-asiantaeth i bobl ifanc

Darllen yr astudiaeth achos hon


BBC ‘Raise Your Game’ yn dod i Ben-y-bont

BBC ‘Raise Your Game’ yn dod i Ben-y-bont

Darllen yr astudiaeth achos hon