Cyflogwyr

Lleoliad athrawon cemeg yn llwyddiant


Lleoliad athrawon cemeg yn llwyddiant

Aeth nifer o athrawon cemeg o ysgolion yn Ngwent i sesiwn ‘Gwyddoniaeth yn y Gweithle’, sef digwyddiad i athrawon yn Orb Electrical Steels. Mae Orb yn rhan o’r grŵp Tata ac wedi’i leol yng Nghasnewydd yn edrych draw dros Afon Wysg ar safle sydd wedi bod yn cynhyrchu dur ers 100 mlynedd. Trefnwyd y digwyddiad gan Kate Thomas yn Gyrfa Cymru Gwent i roi cyfle i athrawon ddiweddaru eu gwybodaeth am y defnydd o wyddoniaeth mewn diwydiant modern.

Yn ystod y dydd, cafodd yr athrawon cemeg gyflwyniadau gan gyflogeion Orb Keith Jenkins a Paul Latchford ac roedden nhw’n gallu dysgu am y prosesau gwyddonol i gynhyrchu dur graen cyfeiriedig. Hefyd, roedd y diwrnod yn cynnwys taith o’r gwaith dur, i weld gwyddoniaeth ar waith, a thaith o’r labordy profi cemeg, lle cafodd athrawon gyfle i gwrdd â dadansoddwr cemegol y safle, Andrew Nolan. Ar ddiwedd y dydd, roedd cyflwyniad yn amlygu cyfleoedd gyrfa yn y diwydiant ac roedd y cwmni ac athrawon yn gallu cwrdd â rhai o recriwtiaid rhaglen graddedigion y cwmni.

Roedd y diwrnod lleoliad athrawon yn Orb yn cynnig cyfle i athrawon gwrdd â gwyddonwyr go iawn. Roedden nhw’n gallu dangos sut mae eu pwnc yn cael ei ddefnyddio yn y gweithle, a darparu gwybodaeth gyfoes am y prosesau cemegol sy’n cael eu defnyddio yn y diwydiant ar hyn o bryd. Hefyd, roedd athrawon yn gallu diweddaru eu gwybodaeth drwy ddysgu am y swyddi gwyddonol a allai fod ar gael i’w myfyrwyr yn y dyfodol.

Dywedodd Lisa Lock, Athrawes Cemeg yn Ysgol Gyfun Abertyleri: “Roedd yn ddiwrnod goleuedig sydd wedi agor fy llygaid i fyd diwydiant, a bydd yn fy helpu i gael ffocws gwell ar wyddoniaeth ddiwydiannol pan fydda i’n dysgu am gemeg fetelau.”

Yn ôl i Cyflogwyr