Cyflogwyr

Gweithdy Llysgenhadon Busnes


Gweithdy Llysgenhadon Busnes

Cynrychiolwyr o gyflogwyr lleol yn ymuno â’r rhaglen Llysgenhadon Busnes yn y gweithdy diweddaraf a gydlynwyd gan John Oliver, (rhes flaen, canol) cynghorydd PAB Gyrfa Cymru.

Roedd cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau yn dangos eu cefnogaeth ar gyfer gweithlu’r dyfodol drwy ddod yn Lysgenhadon Busnes gyda Phartneriaeth Addysg Busnes Gyrfa Cymru (PAB) yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Drwy garedigrwydd y New House Country Hotel yn Ddraenen Pen-y-Graig, Caerdydd, daeth y cynrychiolwyr i weithdy i ddysgu mwy am y byd addysg a’r amrywiaeth o weithgareddau Partneriaeth Addysg Busnes y gallent gymryd rhan ynddynt i helpu pobl ifanc yn yr ysgol i ddarganfod a pharatoi ar gyfer y byd gwaith.

Roedd y cwmnïau yn y gweithdy yn cynnwys yr Admiral Group, Barclays Direct Mortgages, Cowlin Construction Ltd, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Lifestyle Fit Personal Training, Lloyds Banking Group, Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru, Gwesty Radisson Blu Hotel Caerdydd, Sing and Inspire, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gwasanaethau Cwsmeriaid Tesco a’r Vine Trust.

Mae Llysgenhadon Busnes yn gwella dysgu cysylltiedig â gwaith drwy gynnal cyflwyniadau i fyfyrwyr, ymweliadau, bod yn fentoriaid, cymryd rhan mewn ffug-gyfweliadau, bod yn gynghorwyr i bobl ifanc sy’n gwneud gweithgareddau menter, cynnig profiad gwaith neu gefnogi athrawon gyda datblygiad cwricwlwm. Mae eu cyfraniad yn ystyried yr amser maen nhw’n gallu ei gynnig, a’r math o weithgaredd sydd o ddiddordeb iddynt.

Roedd Helen Phillips, darlithydd yn Ysgol Gwyddor Gyfrifiadurol a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd a siaradwr gwadd yn y gweithdy, yn esbonio ei chefnogaeth ar gyfer y rhaglen. Dywedodd: “Mae dod yn Llysgennad Busnes gyda’r Bartneriaeth Addysg Busnes wedi rhoi cyfle ardderchog i mi sôn wrth bobl ifanc am bwysigrwydd cyfrifiadureg yn ein bywydau bob dydd, y cyfleoedd gyrfa sy’n bodoli, a’r sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau. Mae’r cyfle i ysbrydoli a chymell pobl ifanc yn rhoi cymaint o foddhad, does dim ots beth yw’r yrfa.”

Ychwanegodd Georgina Jones, cyfarwyddwr cwmni Sing and Inspire, sydd newydd gael ei recriwtio: “Mae’r gweithdy heddiw wedi bod yn gyfle gwych i gwrdd â phobl o’r un anian sydd eisiau gwneud cyfraniad personol i addysg pobl ifanc. Rwy’n siŵr y bydd yn cynnig cyfleoedd dysgu i mi, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Gyrfa Cymru, ysgolion a Llysgenhadon Busnes eraill i helpu pobl ifanc i gyflawni eu goliau.”

Yn ôl i Cyflogwyr