Cyflogwyr

Blas ar dwf swyddi


Blas ar dwf swyddiRecriwtiaid Twf Swyddi Cymru, Bronwen Rackham (ar y dde) Gareth Thomas (cyntaf ar y dde) a Nicola Cioffi (cyntaf ar y chwith) gyda George Ikamba (ail o’r chwith) perchennog Mr G’s Soul Kitchen, Bae Caerdydd.

Mae entrepreneur ifanc a gychwynnodd ei fusnes ei hun ychydig llai na blwyddyn yn ôl yn cefnogi ymgyrch genedlaethol i helpu pobl ifanc ddiwaith yn ôl i swyddi.

Mae George Ikamba, perchennog Mr G’s Soul Kitchen, bwyty sy’n arbenigo mewn bwyd Caribïaidd “i’r enaid” ar Stryd Biwt, Bae Caerdydd, wedi ychwanegu at ei weithlu trwy greu cyfleoedd ychwanegol i dri o bobl ifanc dan gynllun Twf Swyddi Cymru Llywodraeth Cymru.

Cefnogir y rhaglen gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac mae’n rhoi profiad gwaith gwerthfawr i bobl ifanc 16-24 oed am gyfnod o chwe mis am y lleiafswm cyflog cenedlaethol. Telir cyfraniadau yswiriant gwladol am o leiaf dau ddeg pum awr yr wythnos hefyd gan y llywodraeth. Ar ddiwedd y chwe mis gobeithir y bydd y bobl ifanc yn ennill cyflogaeth barhaus gyda’r cyflogwr neu, os nad yw hynny’n bosib, y byddant mewn gwell sefyllfa i ymgeisio am gyfleoedd eraill. Mae holl swyddi gwag Twf Swyddi Cymru yn cael eu hysbysebu trwy wefan Gyrfa Cymru.

Yn ddiweddar, recriwtiodd George, a gafodd le ar y rhestr fer am wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrwyon Busnes De Cymru eleni, Bronwen Rackham, Nicola Cioffi 22 oed a Gareth Thomas 24 oed i weithio yn y bwyty. Meddai: “Rydw i’n falch iawn o’r ffordd mae fy mywyd yn datblygu ac rydw i’n gobeithio cynnig cyfleoedd parhaol i’r bobl ifanc hyn yn y dyfodol.”

Yn ôl i Cyflogwyr