Cyflogwyr

 John Frodsham o UPM yn Shotton yn cyflwyno gwobrau i ddisgyblion a gymerodd ran yn y digwyddiad Sialens Fenter Fyd-eang yn Ysgol y Grango ger Wrecsam.

John Frodsham o UPM yn Shotton yn cyflwyno gwobrau i ddisgyblion a gymerodd ran yn y digwyddiad Sialens Fenter Fyd-eang yn Ysgol y Grango ger Wrecsam.

Mae Gyrfa Cymru yn hyrwyddo budd dysgu gydol oes a datblygiad parhaus trwy gefnogi cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant mewn amrywiol ffyrdd.

Mae hyn yn cynnwys rhedeg rhaglenni datblygu gwaith, lleoliadau profiad gwaith, rhaglenni mentora a chynlluniau menter, yn ogystal â chefnogaeth i gyflogwyr sy’n cael eu gorfodi i ddiswyddo gweithwyr.

 

Blas ar dwf swyddi

Blas ar dwf swyddi

Darllen yr astudiaeth achos hon


Gweithdy Llysgenhadon Busnes

Gweithdy Llysgenhadon Busnes

Darllen yr astudiaeth achos hon


Diwrnod Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Diwrnod Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Darllen yr astudiaeth achos hon


Lleoliad athrawon cemeg yn llwyddiant

Lleoliad athrawon cemeg yn llwyddiant

Darllen yr astudiaeth achos hon