Partneriaethau Addysg Busnes

Diwrnod arbennig i athrawon Llanfair-ym-Muallt


Roedd diwrnod 'dim disgyblion' ar ddiwedd tymor yr haf yn Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt ym Mhowys wedi rhoi cyfle i'r 41 o athrawon i gael diwrnod i ffwrdd o'r ysgol i fynd ar ddiwrnod lleoliad athrawon 'ysgol gyfan'. Trefnwyd y diwrnod gan Roland Wear a Carole Gledhill, Cydlynwyr Lleoliadau Athrawon yn Gyrfa Cymru i roi cyfle i athrawon gael profiad ymarferol gyda busnesau cenedlaethol a lleol a hel gwybodaeth ac adnoddau i wella'r modd y maen nhw'n cyflwyno'r cwricwlwm i'w disgyblion. Yn ogystal â diweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth, roedd yr athrawon yn gallu sefydlu cysylltiadau da gyda chwmnïau a gobeithio bydd y cysylltiadau hynny yn para. Gallai hynny fod yn fanteisiol i ddisgyblion sy'n gwneud gweithgareddau cysylltiedig â gwaith yn yr ysgol.

Er mwyn bodloni eu hanghenion a'u diddordebau datblygu unigol, cafodd athrawon eu lleoli mewn gweithleoedd ar hyd y wlad fel y Dalton Nuclear Facility yn Nghymbria, y Royal Shakespeare Company yn Stratford upon Avon, a CRUSE Bereavement ar Ynys Môn. Aeth nifer o athrawon i Abertawe, Caerdydd ac Aberystwyth i ddysgu gan Media Wales, Undeb Rygbi Cymru, Wolfestone Translations a'r Llyfrgell Genedlaethol. Roedd eraill yn mynd i rai lleol i ganolbwyntio ar gyfleoedd arlwyo, cerddoriaeth neu adeiladu.

Dywedodd Carole Gledhill: "Roedd hi'n dipyn o dasg tynnu cymaint o leoliadau ynghyd ar unwaith, ond roedd hi'n braf iawn gweld y wefr o ddiddordeb a brwdfrydedd wrth i'r athrawon gael eu pecynnau gwybodaeth cyn mynd allan ar leoliad."

Yn ôl i Bartneriaethau Addysg Busnes