Partneriaethau Addysg Busnes

Myfyrwyr yn syfrdanu gyda syniadau busnes arloesol


Myfyrwyr yn syfrdanu gyda syniadau busnes arloesol

Mae mwy na 7,000 o fyfyrwyr o ledled yr ardal wedi syfrdanu beirniaid gyda’u syniadau busnes arloesol, yn ystod rownd gyntaf y gystadleuaeth Dreigiau Busnes Ifanc Bae Abertawe.

Roedd timau o Gastell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Gaerfyrddin yn brwydro am y cyfle i gynrychioli eu hysgol yn y cam nesaf o’r digwyddiad poblogaidd hwn, lle bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn rhaglen sy’n ceisio eu hysbrydoli i fod yn entrepreneuriaid yn y dyfodol.

Mae’r digwyddiad yn gosod sialens i dimau o rai 14 i 15 oed i greu a datblygu syniad busnes ynglŷn â thema Gwyliau’r DU. Mae timau ysgol yn cystadlu mewn rownd yn erbyn ysgolion eraill a bydd timau buddugol yn mynd i rownd gyn-derfynol yr ardal ym mis Hydref.

Mae syniadau busnes a ddatblygwyd gan y timau wedi amrywio o Apps Uwch Dechnoleg i esgidiau glaw ‘dylunydd’ ar gyfer gwyliau, a phebyll bioddiraddadwy. Mae 40 tîm wedi mynd drwodd i rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth gan obeithio cael eu dewis ar gyfer y ffeinalau rhanbarthol ym mis Tachwedd.

Prif noddwr y digwyddiad yw Wales & West Utilities. Dywedodd Graham Edwards, Prif Weithredwr y Cwmni: ‘‘Mae’n bleser mawr gennym gefnogi’r digwyddiad hwn eto. Y llynedd, roedd y gystadleuaeth wedi cael effaith mor bositif ar y bobl ifanc a’r mentoriaid a gymerodd ran – mae’n rhyfeddol. Eleni, mae’r safonau uchel yn amlwg eto. Mae’r syniadau busnes yn rownd 1 o’r gystadleuaeth wedi bod yn ffantastig ac yn ysbrydoledig dros ben. Hoffem ddymuno pob hwyl i’r 40 tîm ar gyfer y cam nesaf, ac yn edrych ymlaen at weld pwy fydd yn un o’r chwe tîm sy’n cael eu dewis ar gyfer y ffeinal.”

Mae ychydig dros 50 o fusnesau lleol wedi rhoi eu hamser, yn ogystal â staff Adfer Economaidd o’r 3 awdurdod lleol sy’n ffurfio Partneriaeth Bae Abertawe. Bellach, bydd y bobl hyn yn rhannu eu hamser, eu profiad a’u harbenigedd i fentora myfyrwyr, a rhai cwmnïau yn gwneud gwaith partneriaeth ychwanegol gyda’u hysgol berthnasol.

Uchafbwynt y gystadleuaeth, a drefnir gan Fae Abertawe mewn Partneriaeth â Gyrfa Cymru yn ystod Wythnos Fenter Genedlaethol ym mis Tachwedd, yw ffeinal yn null ‘Dragon’s Den’ yng Nghwrs Rasio Ffos Las yn Sir Gaerfyrddin. Yno, bydd 6 tîm o’r rownd gyn-derfynol yn cyflwyno eu syniadau busnes i banel o feirniaid, sef grŵp o bobl fusnes.

Dywedodd Andrew Wonklyn, Rheolwr Tîm yn rhanbarth y Gorllewin, ei fod yn gobeithio bod y bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn cael dysgu nodweddion a sgiliau newydd, a allai eu helpu gyda’u cynllunio gyrfa a’u bywyd gwaith yn y dyfodol. Mae’r tîm sy’n cynnwys Claire, Emma, Gareth, Liz, Carl a Julie wedi gwneud llawer o waith cydlynu a brocera gyda’r tri Awdurdod Lleol a’r holl gwmnïau sydd wedi cyfrannu. Mae hyn wedi creu manteision gwell i’n hysgolion gan fod mwy o gyflogwyr yn cefnogi mentrau priodol ac o safon.

Yn ôl i Bartneriaethau Addysg Busnes