Partneriaethau Addysg Busnes

Toyota yn ysbrydoli myfyrwyr ac athrawon


Toyota yn ysbrydoli myfyrwyr ac athrawon

Athrawon, myfyrwyr a’r Auris Hybrid

Sefydlwyd Toyota Manufacturing UK (TMUK) ym 1992 fel gweithrediad gweithgynhyrchu Ewropeaidd cyntaf Toyota. Er hynny, mae wedi elwa ar fuddsoddiad gwerth £1.85 biliwn yn ei ffatri injans yng Nghlannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru a’i safle ceir yn Burnaston, Swydd Derby. Mae TMUK yng Nghlannau Dyfrdwy yn adeiladu injans ar gyfer ei gerbydau a gynhyrchir yn y DU ac ar gyfer allforio.

Am dridiau ym mis Hydref 2011, roedd athrawon a phrofiad ifanc drwy Gymru wedi cael golwg ar sut brofiad yw gwneud gwaith cynhyrchu wrth i Toyota Manufacturing UK agor drysau ei safle gweithgynhyrchu injans yng Nghlannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Cynhaliwyd y digwyddiad o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Toyota Manufacturing UK, Techniquest Glyndŵr, Busnes yn y Gymuned a Gyrfa Cymru.

Prif amcanion y digwyddiad oedd herio rhagdybiaethau bod sector gweithgynhyrchu’r DU wedi dyddio, i ddiweddaru dealltwriaeth athrawon am waith safle gweithgynhyrchu modern, a cheisio annog mwy o bobl ifanc i astudio pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) er mwyn hybu sylfaen sgiliau’r DU.

Roedd y diwrnod cyntaf ar gyfer athrawon o ysgolion a cholegau o hyd a lled Gogledd Cymru. Yn ystod y lleoliad, cafodd yr athrawon gyflwyniad i’r ffatri Toyota yng Nghlannau Dyfrdwy, yn cynnwys ymweld â llawer o adrannau gwahanol yn y cwmni megis cydosod, castio, hyfforddi, cynnal ac ansawdd. Hefyd, cawsant fewnwelediad i waith y cwmni a’i safle ym marchnad cerbydau modur y byd o ran ei gar injan hybrid newydd, yr Auris, a’i effeithlonrwydd tanwydd rhagorol.

Roedd yr ail a’r trydydd diwrnod yn croesawu myfyrwyr o ysgolion a cholegau o ledled yr ardal. Eto, roedden nhw, fel yr athrawon, yn cael ymweld â gwahanol adrannau yn y ffatri, ac fe gawsant gyfle i siarad â gweithwyr gwahanol a chael gwybod am gyfleoedd gyrfa a chynllun prentisiaeth Toyota. Fel rhan o’r diwrnod, roedd myfyrwyr yn gallu cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ymarferol a fu’n gysylltiedig â pheirianneg a gynhaliwyd gan Techniquest Glyndŵr, Wrecsam.

Roedd Aelod Seneddol Alyn a Glannau Dyfrdwy, Mark Tami, wedi ymuno â’r myfyrwyr ar un o’r diwrnodau a dywedodd:

“Mae gweithgynhyrchu yn hanfodol bwysig heddiw ac yn y dyfodol. Mae’r fenter hon yn gyfle ardderchog i annog pobl ifanc ac arddangos yr amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw mewn gweithgynhyrchu modern. Mae’n bleser gweld bod Toyota yn arwain yn y maes hwn, yma yng Nghymru.”

Yn ystod y tridiau, roedd 16 o athrawon a 113 o fyfyrwyr wedi mynychu’r digwyddiad yn Toyota a sefydlwyd cysylltiadau rhwng yr ysgolion a’r colegau â Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd i gydweithio ar weithgareddau sy’n gysylltiedig â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn y dyfodol.

Yn ôl i Bartneriaethau Addysg Busnes