Partneriaethau Addysg Busnes

Partneriaethau Addysg Busnes

Bydd Partneriaeth Addysg Busnes Gyrfa Cymru (PAB) yn datblygu a chynnal cysylltiadau rhwng cyflogwyr, ysgolion a cholegau, i godi safon cyflawniad pobl ifanc, i wella ysgogiad ac i’w helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer bywyd gwaith, yn ogystal â datblygu synnwyr entrepreneuraidd.

Yn y flwyddyn ddiwethaf mae Gyrfa Cymru wedi cefnogi ysgolion trwy ddod o hyd i fwy na 39,000 lleoliad profiad gwaith i bobl ifanc mewn gwaith, yn ogystal â threfnu dyddiau diwydiant, cyflwyniadau a sgyrsiau mewn ysgolion, cefnogaeth gyda gweithgareddau menter, lleoliadau i athrawon a darlithwyr a rhaglenni mentora.

Wrth edrych yn ein blaenau, byddwn yn parhau i ddatblygu strategaethau i ddod â chyflogwyr a myfyrwyr ynghyd er mwyn iddynt gael deall anghenion ei gilydd yn well a gallu gweithio’n fwy effeithiol gyda’i gilydd yn y dyfodol.

Toyota yn ysbrydoli myfyrwyr ac athrawon

Toyota yn ysbrydoli myfyrwyr ac athrawon

Darllen yr astudiaeth achos hon


Myfyrwyr yn syfrdanu gyda syniadau busnes arloesol

Myfyrwyr yn syfrdanu gyda syniadau busnes arloesol

Darllen yr astudiaeth achos hon


Diwrnod arbennig i athrawon Llanfair-ym-Muallt

Diwrnod arbennig i athrawon Llanfair-ym-Muallt

Darllen yr astudiaeth achos hon