Oedolion

Gyrfa Diane yn blodeuo


Christine Williams and Diane Parry"Cwrddais â Diane Parry am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2010 pan gafodd ei diswyddo o Sportfix lle y bu’n gweithio fel Peiriannydd Gwnïo ers 4 blynedd, a chyn hynny bu’n gweithio fel Peiriannydd Gwnïo am 26 mlynedd. Doedd gan Diane ddim ffocws am ei dyfodol na’i gyrfa; roedd ganddi ddiffyg hyder yn ei gallu i wneud unrhyw beth newydd ar ôl cael ei diswyddo oherwydd iddi dreulio cymaint o flynyddoedd yn gweithio fel Peiriannydd Gwnïo.

Ar ôl sawl cyfweliad cyfarwyddyd ac archwilio opsiynau gwahanol, des i wybod fod Diane wrth ei bodd gyda blodau a chafodd rywfaint o brofiad yn trefnu blodau i’w theulu a ffrindiau. Dyma fan cychwyn ei stori a darganfod bod ei chariad at flodau’n gallu blodeuo’n yrfa newydd yn trefnu a gwerthu blodau.

Ar ôl ymchwilio i ddarparwyr hyfforddiant llwybr cyflym, rhoddais fanylion cyswllt Malvern School of Floristry i Diane, a’r cwrs NVQ llwybr cyflym a allai gael ei gyllido gan ReAct. Erbyn mis Medi roedd hyfforddiant Diane wedi’i gymeradwyo ac wedi’i gwblhau ac roedd wedi cyflawni’r NVQ. Roedd hi wrth ei bodd ac roedd ei hunan barch yn uchel gyda rhagolygon da am yrfa newydd.

Y cam nesaf oedd cael gwybod mwy am hunangyflogaeth a pharhaodd i chwilio am swydd. Aeth Diane i weld VentureWales ym mis Tachwedd ac erbyn hynny roedd ei bryd ar redeg ei busnes ei hun. Cynlluniwyd hyfforddiant pellach ar gyfer blodeuwaith Nadoligaidd ac erbyn y Nadolig roedd wedi sefydlu ei busnes ei hun gartref a defnyddio ei garej fel gweithdy.

Erbyn mis Mawrth 2011, roedd busnes Diane wedi tyfu a datblygu; roedd ei garej yn rhy fach iddi bellach a chafodd gyfle i agor siop yn Oakdale Square, lle cafodd Unique Floral Designs gydag agoriad mawreddog ym mis Ebrill gan Faer Bwrdeistref Caerffili, ac roeddwn wrth fy modd i gael fy ngwahodd i rannu ei llwyddiant.

Dw i’n cadw mewn cysylltiad â Diane yn rheolaidd. Dewiswyd ei stori yn ddiweddar fel erthyl ar gyfer y cylchgrawn Woman; “Byth yn rhy hir i gael eich swydd ddelfrydol. Mae busnes Diane yn parhau i ffynnu ac mae hi wrth ei bodd gyda’r “yrfa y breuddwydiodd amdani”.

Christine Williams
Cynghorydd Gyrfa Gyrfa Cymru Gwent

Yn ôl i Oedolion