Prif Gyraeddiadau Contract

Senedd

Mae'r ffigyrau isod yn dangos perfformiad Gyrfa Cymru mewn gweithgareddau allweddol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

2011/2012

Cyfweliadau – Pobl ifanc hyd at 19 oed : 171,386

Cyfweliadau – Oedolion : 70,788

Cynlluniau Gweithredu Gyrfaoedd : 108,989

Sesiynau grŵp : 26,874

Lleoli mewn addysg a hyfforddiant : 12,183          

Lleoliadau profiad gwaith : 39,196

Cychwyn ar Borth Ieuenctid : 5,188

Galwadau llinell gymorth dysgu a chyngor gyrfaoedd : 22,578