Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru

Clwb yn hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched


Clwb yn hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched

Mae merched Blwyddyn 9 o ysgolion ym Mhen-y-bont wedi bod yn treulio bob bore Sadwrn yn dysgu am bopeth o arbrofion celloedd cancr i weithgynhyrchu deunydd ynysu, fel rhan o gais i annog mwy o ferched i fynd i menw i yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Trefnwyd y clybiau gan ein Partneriaeth Addysg Busnes, ac fe’u hariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd 22 o ferched wedi mynychu’r Clybiau Dydd Sadwrn Discover! a oedd â thueddfryd neu ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, peirianneg neu adeiladu.

Dros y pump wythnos, roedd pob Clwb Dydd Sadwrn Discover! yn mynd i’r afael ag agwedd wahanol ar yrfaoedd gwyddonol neu beirianneg, yn cynnwys treulio diwrnod gyda gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn edrych ar arbrofion ar gyfer diagnosio cancr, taith ‘tu ôl i’r llenni’ gyda chyflogwr gweithgynhyrchu mawr, Rockwool ym Mhen-y-bont, amser yn y Planetarium ym Mhrifysgol Morgannwg ac ymweliad â’r safle trin gwastraff gyda Dŵr Cymru. Wedyn, cafodd pob merch dystysgrif ar gyfer cwblhau’r cwrs Clwb Dydd Sadwrn yn ystod eu sesiwn yn edrych ar y wyddoniaeth sydd ar waith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd Beth Titley, Rheolwr Cysylltiadau Addysg a Busnes: “Mae’r cynllun Clwb Dydd Sadwrn yn ffordd wych o gyflwyno rhai o’r posibiliadau gyrfa cyffrous mewn gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu nad oeddent wedi’u hystyried o’r blaen. Rydym yn sicrhau bod y gweithdai i gyd yn rhai ymarferol ac rydym wedi cael cymorth gwych gan gyflogwyr lleol sydd wedi bod yn fodelau rôl ardderchog i’r merched.”

Sylwadau gan ddwy ferch a oedd yn mynychu:

Rachel o Ysgol Gyfun Cynffig: “Mae'r cwrs hwn wedi newid fy agwedd am wyddoniaeth ac i feddwl eto am y pynciau dw i'n dewis eu hastudio ar gyfer TGAU.”.

Rebecca o Ysgol Gyfun Maesteg: “Mae'r Clwb Discover! wedi gwneud i mi feddwl am y gwahanol gyfleoedd gyrfa ym myd gwyddoniaeth.”

Yn ôl i Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru