Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru

Big Bang Cymru


BigBangCymru

Daeth mwy na 70 tîm o wyddonwyr ac entrepreneuriaid ifanc brwd at ei gilydd o ysgolion a cholegau drwy Gymru am ddigwyddiad cenedlaethol, Big Bang Cymru.

Gan arddangos creadigaethau disgyblion drwy Gymru rhwng 12 a 19 oed, aeth mwy na 30 o ysgolion a cholegau i’r digwyddiad undydd. Roedd llawer ohonynt wedi cyflwyno sawl prosiect i’r rownd Gymreig o’r Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol fawreddog gan Big Bang.

Mae’r Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol yn arddangos y prosiectau gorau o fyd Gwyddoniaeth, Peirianneg, Technoleg a Mathemateg (STEM). Mae’r deg ymgeisydd gorau o Big Bang Cymru wedi’u gwahodd i Ffair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc y DU gan y Big Bang ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf, lle gall enillwyr gael rhan o’r wobr gwerth £50,000 a theithiau dramor.

Roedd prosiectau myfyrwyr hefyd yn cystadlu am Wobr CREST fawreddog y Gymdeithas Wyddoniaeth Brydeinig a gwobrau’r Clwb STEM cenedlaethol.

Roedd y dyfeisiadau a ysbrydolwyd gan bynciau STEM a grëwyd gan y myfyrwyr yn cynnwys offer diogelwch babanod, yn defnyddio technoleg synhwyro laser opteg ffibrau i ganfod symudiad ac anadliad babanod, mecanwaith i falu caniau alwminiwm, dyfais i fesur cyfangiadau’r ffoetws wrth esgor, a dyluniadau dillad a ysbrydolwyd gan yr awyr agored gwyllt.

Yn ystod y dydd, roedd myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai a oedd yn cynnwys taith dywysedig fyr o chwaraeon antur a’r agweddau gwyddonol y tu ôl iddynt gyda Science Junkies, gweithdy yn canolbwyntio ar y sialens beirianyddol a wynebwyd gan dorwr y record cyflymder tir, Bloodhound SSC, a bwrw golwg ar dechnoleg roced a chyflymder gyda Space Connections.

Dywedodd Ray Collier, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru Gorllewin, a drefnodd Big Bang Cymru: “Mae pynciau STEM wedi’u cydnabod ers amser fel ffactor allweddol i sicrhau bod y sgiliau gan Gymru i greu economi cynaliadwy ar gyfer y dyfodol, ac mae digwyddiadau fel Big Bang Cymru yn brawf bod ein myfyrwyr yn llawn syniadau deallus dros ben a gwir ysbrydoledig.

“Mae nifer y bobl fu’n bresennol yn Big Bang Cymru wedi bod yn eithriadol, ac mae’r sylw i fanylion ym mhob prosiect yn rhagorol. Rwy’n hyderus bod Big Bang Cymru wedi cyffroi ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr, ac fel prif ddigwyddiad STEM Cymru, mae wedi rhoi cyfle eithriadol i arddangos eu doniau ac ennill hyder yn eu galluoedd.”

Am ragor o wybodaeth ar Big Bang Cymru, ymwelwch â www.thebigbangfair.co.uk/wales/ I gael gwybod mwy am y Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol, ewch i www.nationalsciencecompetition.org

Manylion pellach am y gystadleuaeth Peiriannydd Ifanc Cymru yn www.youngeng.org/index.asp?page=66 Am fwy o wybodaeth ar CREST, ewch i www.britishscienceassociation.org/crest

Yn ôl i Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru