Hyrwyddo Sgiliau STEM ar gyfer Economi Cymru

STEM

Mae agenda STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) yn rhan bwysig o ymagwedd gyffredinol Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag addysg. Cydnabuwyd ers tro fod gwella lefelau sgiliau Cymru yn y meysydd allweddol hyn yn ysgogiad allweddol i dwf economaidd, gan gynyddu’r nifer o fusnesau bychan sy’n cael eu cychwyn a’r nifer o entrepreneuriaid, yn ogystal â mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau cyffredinol yng Nghymru. Mae Gyrfa Cymru yn llwyr goleddu pwysigrwydd pynciau STEM ar gyfer twf economi Cymru yn y dyfodol. Dengys y straeon hyn yr amrywiaeth o ffyrdd y mae Gyrfa Cymru yn hyrwyddo gwerth ac yn annog dewis pynciau cysylltiedig â STEM dros Gymru.

Big Bang CymruBig Bang Cymru

Darllen yr astudiaeth achos hon


Clwb yn hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched

Clwb yn hyrwyddo gwyddoniaeth i ferched

Darllen yr astudiaeth achos hon


Archwilio technolegau newydd

Archwilio technolegau newydd

Darllen yr astudiaeth achos hon


Tueddiadau Swyddi GTPM ar gyrfacymru.com

Tueddiadau Swyddi GTPM ar gyrfacymru.com

Darllen yr astudiaeth achos hon