Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaoedd

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a GyrfaoeddFfynhonnell ganolog ar gyfer y wybodaeth fwyaf diweddar am hyfforddiant, cyrsiau a chyllid cysylltiedig yng Nghymru, rheolir y Llinell Gymorth Dysgu a Chyngor Gyrfaoedd gan Gyrfa Cymru ac mae’n helpu pobl o bob oed gydag ymholiadau ynglŷn â dysgu a gyrfaoedd.

Mae’r llinell gymorth yn darparu gwasanaethau dros y ffôn, e-bost a dros y we, sy’n cynorthwyo unigolion o unrhyw oedran ac ar unrhyw bwynt trwy gydol eu bywydau i wneud dewisiadau addysgol, hyfforddiant a galwedigaethol ac i reoli eu gyrfaoedd trwy ddatblygu sgiliau rheoli gyrfa a chyflogadwyedd effeithiol.

Trwy 2011-12, rydym wedi cyflwyno nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus, gan gynnwys Wythnos Addysg Oedolion, ReAct ac Eich Dyfodol, Eich Dewis Yn Eich Dwylo Chi ar y cyd â sefydliadau partner.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae cynghorwyr y llinell gymorth wedi ymdrin â dros 22,000 o alwadau ac wedi delio gyda dros 1200 o ymholiadau e-bost.